Bogumił Sobczyk ponownie wybrany na Starostę Olkuskiego

Na wtorkowej sesji Rady Powiatu Olkuskiego zwołanej przez Komisarza Wyborczego w Krakowie wręczone zostały zaświadczenia o wyborze nowo wybranym radnym, którzy następnie po złożeniu uroczystego ślubowania objęli mandaty. Radni dokonali wyboru prezydium Rady w składzie: Przewodniczący Jacek Piotr Osuch, Wiceprzewodnicząca Barbara Haberka oraz Wiceprzewodniczący Wojciech Ozdoba. Na posiedzeniu ustalono także składy osobowe poszczególnych komisji Rady Powiatu.

 Po raz kolejny Rada Powiatu Olkuskiego obdarzyła zaufaniem Bogumiła Sobczyka, dokonując wyboru jego osoby na funkcję Starosty Olkuskiego w kadencji 2024-2029. Kandydaturę Bogumiła Sobczyka poparło aż 21 radnych. Poza Starostą do Zarządu Powiatu Olkuskiego wybrani zostali: Wicestarosta Rafał Czeladzki oraz Członkowie Zarządu: Mirosław Gajdziszewski, Kamil Wołek i Piotr Gamrot.

„Jestem niezmiernie wdzięczny Radzie Powiatu Olkuskiego, która wybrała mnie na starostę 21 głosami "za". Dziękuję za poparcie z tak różnych środowisk politycznych od prawa do lewa. Pokazaliśmy, że najważniejsi są dla nas Mieszkańcy.
Dziękuję mojemu komitetowi "Pewna Przyszłość" za współpracę, pomoc i życzliwość.
Nie byłoby mnie tu gdzie teraz jestem, nie zdecydowałbym się ubiegać o dalsze stery w powiecie, gdyby nie załoga: Starostwa Powiatowego, Domu Pomocy Społecznej, Domów Dziecka, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowego Urzędu Pracy, Zarządu Drogowego; wszystkich szkół i jednostek oświatowych; służb, inspekcji i straży na czele z moim SANEPIDEM. Daliście mi moc i motywację do tego, byśmy dalej ze sobą byli w atmosferze szacunku i zrozumienia.” – podsumowuje Starosta Olkuski Bogumił Sobczyk.


 

Drukuj