ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT NA WYBÓR REALIZATORA PROGRAMU POLITYKI ZDROWOTNEJ Pn. „Program profilaktycznych szczepień ochronnych przeciw meningokokom dzieci zamieszkałych na terenie Powiatu olkuskiego”

Zarząd Powiatu na posiedzeniu w dniu 10 kwietnia 2024r. Uchwałą Nr 182/14/2024 dokonał rozstrzygnięcia konkursu ofert na wybór realizatora/realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktycznych szczepień ochronnych przeciw meningokokom dzieci zamieszkałych na terenie Powiatu Olkuskiego”.

Powyższy program w 2024 roku realizować będą:

1) MEDBUK Sp. z o.o., ul. Zwycięstwa 9, 32-332 Bukowno

2) Centrum Medyczne BOLMED Sp. z o.o., ul. Laskowska 4a, 32-329 Bolesław

3) NZOZ „Zdrowie" Sp. z o.o., ul. Zawierciańska 9, 32-310 Klucze

4) Centrum Opieki Medycznej " Eskulap" s.c., ul. K.K. Wielkiego 28, 32-300 Olkusz

5) Eskulap Sp. z o.o., ul. K.K. Wielkiego 110, 32-300 Olkusz

6) OLMED Sp. z o. o., ul. Z. Nałkowskiej 1, 32-300 Olkusz

7) NZOZ "SANA-MED" s.c. ul. Buchowieckiego 15a, 32-300 Olkusz

8) Miejsko- Gminne Centrum Medyczne WOL-MED Sp. z o. o., ul. Skalska 22, 32-340 Wolbrom

9) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Trzyciążu, ul. Zdrowa 6, 32-353 Trzyciąża


Drukuj