Wykaz uchwał podjętych na I sesji Rady Powiatu Olkuskiego

Wykaz uchwał podjętych na I sesji Rady Powiatu Olkuskiego w dniu 07.05.2024 r.

 1. Uchwała Nr I/1/2024 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Olkuskiego.
 2. Uchwała Nr I/2/2024 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Olkuskiego.
 3. Uchwała Nr I/3/2024 w sprawie wyboru Starosty Olkuskiego.
 4. Uchwała Nr I/4/2024 w sprawie wyboru Wicestarosty Olkuskiego.
 5. Uchwała Nr I/5/2024 w sprawie wyboru Członków Zarządu Powiatu
 6. Uchwała Nr I/6/2024 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Olkuskiego.
 7. Uchwała Nr I/7/2024 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.
 8. Uchwała Nr I/8/2024 w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
 9. Uchwała Nr I/9/2024 w sprawie powołania Komisji Budżetowej.
 10. Uchwała Nr I/10/2024 w sprawie powołania Komisji ds. Edukacji i Kultury oraz Sportu i Turystyki.
 11. Uchwała Nr I/11/2024 w sprawie powołania Komisji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej.
 12. Uchwała Nr I/12/2024 w sprawie powołania Komisji ds. Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu.
 13. Uchwała Nr I/13/2024 w sprawie powołania Komisji ds. Ochrony Środowiska.
 14. Uchwała Nr I/14/2024 w sprawie powołania Komisji ds. Administracji i Porządku Publicznego.

 


Drukuj