Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 Dofinansowania dla bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków – Priorytet  1, Kierunek interwencji  1.1 w ramach NPRCz 2.0. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Olkuszu uzyskała środki finansowe w wysokości 24769,00 zł. Biblioteka kupiła 903 egz. nowości wydawniczych (książki drukowane). Zakupiono 627 egz. literatury pięknej dla dorosłych, 119 egz. książek niebeletrystycznych oraz 142  egz. literatury pięknej dla dzieci i młodzieży i 15 egz. książek niebeletrystycznych dla dzieci i młodzieży. Książki przekazano do biblioteki przy ul. Francesco Nullo 29b oraz do filii. Dofinansowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025

Informacja o dofinansowaniu jakie uzyskała Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Olkuszu w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Olkuszu uzyskała dofinansowanie w wysokości 24 769 zł ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.

Otrzymana dotacja została przeznaczona na zakup w sumie 903 egz. nowości wydawniczych, w tym:

627 egz. literatury pięknej dla dorosłych,

119 egz. książek niebeletrystycznych,

142 egz. literatury pięknej dla dzieci i młodzieży,

15 egz. książek niebeletrystycznych dla dzieci i młodzieży.


Drukuj