Zapraszamy na wakacje z 11 MBOT

Już za miesiąc dokładnie w piątek 8 września startuje kolejny terminem Wakacji z 11MBOT! Zachęcamy do zgłaszania się na szkolenia podstawowe 16-dniowe dla osób, które nie były jeszcze w Wojsku lub na szkolenia 8-dniowe wyrównawcze dla żołnierzy rezerwy którzy składali w przeszłości Przysięgę Wojskową.

Do służby w szeregach Małopolskich Terytorialsów zgłaszają się między innymi przedstawiciele różnych zawodów m.in. lekarze, prawnicy, księgowi, zawodowi kierowcy, urzędnicy, górnicy, nauczyciele oraz uczniowie i wielu innych.

Nowo powołani podczas szkolenia podstawowego będą uczyć się sprawnego i bezpiecznego posługiwania się karabinkami MSBS Grot, poruszania się w terenie, prowadzenie marszu ubezpieczonego. Będą także opanowywać podstawy medycyny pola walki i terenoznawstwa. Oprócz tego poznają elementy walki wręcz, obsługę środków łączności oraz przejdą szkolenie saperskie.

Ostatnim etapem szkolenia jest złożenie przez ochotników przysięgi wojskowej. Uroczystość odbędzie się 23 września 2023 r. w Miechowie.

"Wakacje z WOT" to ogólnopolski projekt, którego założeniem jest dopasowanie terminów szkoleń kandydatów do służby do czasu wolnego np. od pracy i nauki na studiach. Dzięki temu ochotnicy mogą zbalansować wyzwania wynikające ze służby wojskowej i aktywności zawodowej. Atutem terytorialnej służby wojskowej jest także szkolenie w pobliżu miejsca zamieszkania.

Chcesz wstąpić do 11 Małoposlkiej Brygady OT ? Nic prostszego! Skontaktuj się z rekrutrem https://rekruterzy.terytorialsiwp.mil.pl/ . Wniosek o powołanie możesz złożyć bezpośrednio w najbliższym Wojskowym Centrum Rekrutacji lub elektronicznie przez platformę epuap.

Zapraszamy!!

https://www.wojsko-polskie.pl/11bot/

plakat 11MBOT


Drukuj