Nauka, pasja, przyszłość: Powiatowe Targi Edukacyjne

W środę, 10 kwietnia 2024 roku, odbyły się PowiatoweTargi Edukacyjne w Olkuszu. To wyjątkowe wydarzenie skupiło na sobie uwagę młodych ludzi z klas ósmych całego Powiatu Olkuskiego, którzy tłumnieprzybyli na halę olkuskiego MOSiRHasło tegorocznej edycjibrzmiało: "Powiatowy pociąg do edukacji", co symbolicznie odzwierciedlało dynamikę i energię, jaką organizatorzy z Powiatowego Urzędu Pracy w Olkuszu,chcieli przekazać uczestnikom - zarówno wystawcom, jak i odwiedzającym.W inauguracji Targów uczestniczyli Starosta Olkuski Bogumił Sobczyk oraz Wicestarosta Paulina Polak, co nie tylko nadało wydarzeniu odpowiednią rangę, ale również podkreśliło ważną rolę, jaką samorząd powiatowy odgrywa w obszarze edukacji i wsparcia młodzieży. 

Powiatowe Targi Edukacyjne zostały zorganizowane w czterech głównych strefach tematycznych, które razem tworzyły kompleksową platformę wymiany wiedzy i doświadczeń. Była więc: Strefa Edukacyjna, Strefa Kariery, Strefa Kreatywności i Rozwoju oraz Strefa Innowacyjnej Szkoły. Ósmoklasiści ze szkół podstawowych z Powiatu Olkuskiego otrzymali niepowtarzalną szansę, aby w jednym miejscu zapoznać się z szeroką paletą ofert edukacyjnych. Targi umożliwiły młodym ludziom bezpośrednie spotkania z przedstawicielami szkół średnich z Powiatu Olkuskiego i powiatów ościennych, które prezentowały swoje programy nauczania, specjalizacje oraz dodatkowe aktywności, jakie mogą zaoferować swoim przyszłym uczniom. Dzięki temu młodzi ludzie mieli okazję nie tylko do zasięgnięcia informacji z pierwszej ręki, ale również do zadawania pytań i rozwiania wszelkich wątpliwości dotyczących kształcenia po szkole podstawowej.

Oprócz możliwości zapoznania się z ofertami edukacyjnymi, Targi zapewniły również dostęp do profesjonalnych konsultacji z doradcami zawodowymi oraz przedstawicielami poradni psychologiczno-pedagogicznej. Te indywidualne spotkania były nieocenionym wsparciem dla uczniów, którzy stają przed trudnym wyborem dalszej ścieżki edukacyjnej i zawodowej. Doradcy pomagali uczestnikom targów w zrozumieniu własnych predyspozycji, zainteresowań oraz potencjału, co ma kluczowe znaczenie w procesie podejmowania świadomych decyzji edukacyjnych i zawodowych.

Targi Edukacyjne w Olkuszu wyróżniały się również programem dodatkowym, który obejmował występy artystyczne i prezentacje innowacyjnych technologii. Występy młodych talentów z różnych szkół stanowiły inspirujące urozmaicenie programu, demonstrując uczestnikom, jak wielorakie są możliwości rozwoju osobistego i kreatywnego wykorzystania swoich pasji. Z kolei strefa innowacji technologicznych, w tym demonstracje druku 3D, otwierała przed młodzieżą perspektywy nowoczesnej edukacji, pokazując, jak technologie mogą wspierać naukę i rozwój kompetencji przyszłości.

Duże zainteresowanie młodzieży Powiatowymi Targami Edukacyjnymi potwierdza, że tego typu wydarzenia są nie tylko potrzebne, ale również bardzo pożądane przez młode pokolenie. Mogą one stanowić kluczowy element w procesie decyzyjnym związanym z wyborem dalszej ścieżki edukacyjnej.

 


Drukuj