Wtorek, 16-07-2024
  • Flaga Unii Europejskiej
  • Flaga Polski
grafika z ikoną "i" oznaczającą informację

Obowiązki stowarzyszeń i fundacji wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Ustawa z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu nakłada na podmioty, tzw. „instytucje obowiązane” obowiązek podejmowania określonych działań celem przeciwdziałania wprowadzania do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu. 

Grafika informacyjna ze zdjęciem dłoni które składają serce z puzzli

Program współpracy z NGO

"Program współpracy Powiatu Olkuskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego" to dokument programowy, określający zasady polityki realizowanej przez Starostwo Powiatowe w Olkuszu wobec sektora pozarządowego oraz zasady współpracy pomiędzy władzami powiatowymi a działającymi na terenie powiatu olkuskiego organizacjami pozarządowymi.

Dłonie otaczające drewniane figurki ludzi

Stowarzyszenia Zwykłe

Sprawdź jakie stowarzyszenia zwykłe działają w Powiecie Olkuskim. Dowiedz się jak założyć takie stowarzyszenie.

Menu

Wróć do początku strony