Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem do istniejącego budynku szkolnego przy Zespole Szkół Nr 1 w Olkuszu

Powiat Olkuski w dniu 29.07.2021 r. złożył wniosek o dofinansowanie z Programu Rządowego Polski Ład na realizację inwestycji pn.: „Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem do istniejącego budynku szkolnego przy Zespole Szkół Nr 1 w Olkuszu”.

W dniu 17.11.2021r. Prezes Rady Ministrów za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego udzielił Powiatowi wstępnej promesy w celu zapewnienia dofinansowania ze środków Programu na realizację ww. inwestycji.

Promesa została udzielona do kwoty 13.500.000,00 PLN przy wartości inwestycji 15.000.000,00 PLN.

Ponadto, Powiat Olkuski posiada zabezpieczone środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) otrzymane/uzyskane w roku 2020 w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego (jst) w wysokości 4.500.000,00 PLN brutto z przeznaczeniem na realizację powyższego zadania inwestycyjnego.

Przedmiotem projektu jest budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem do istniejącego budynku szkolnego, siłownią, salami fitness oraz zapleczem sanitarno-szatniowym przy ZS Nr 1 w Olkuszu. Sala powstanie w miejscu, w którym obecnie stoi stara sala gimnastyczna. Obiekt ten będzie wybudowany w oparciu o nowoczesne technologie użyte do samego jej wzniesienia, jak również wyposażenia w sprzęt sportowy.

W roku 2021 na podstawie umowy nr WI/133/2021 z dnia 19.05.2021 r. wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na budowę sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy Zespole Szkole Nr 1 w Olkuszu.

W dniu 28.03.2022 r. podpisano umowę nr SI/119/2022 na wykonanie robót budowlanych polegających na ,,Budowie sali gimnastycznej wraz z łącznikiem do istniejącego budynku szkolnego przy Zespole Szkół Nr 1 w Olkuszu”.


 Tablica Polski Ład Budowa sali gimnastycznej przy ZS1

Tablica RFIL Budowa sali gimnastycznej przy ZS1


Drukuj