Dostępna przestrzeń publiczna

Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Olkuszu


Umowa nr PPA/000013/06/D
zawarta z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie, al. Jana Pawła II nr 13
w ramach Programu Dostępna przestrzeń publiczna.

Moduł Programu: Moduł A

Termin realizacji projektu: od 2023-10-01

Dofinansowanie z PFRON: 298 400,00 PLN

Zakres dostosowań oraz dostępności usług uruchomionych na skutek otrzymania dofinansowania:
• Zakup oraz wymiana dźwigu osobowego w budynku Starostwa Powiatowego w Olkuszu, przy ul. Mickiewicza 2
• Wymiana drzwi wejściowych na automatyczne
• Zakup i montaż tablic z informacją o rozkładzie pomieszczeń
• Organizacja recepcji w strefie wejściowej
• Zakup i montaż pętli indukcyjnych
• Dostęp do PJM
• Transkrypcja tekstowa nagrań z sesji Rady Powiatu
• Informacja o działalności urzędu (plik odczytywalny maszynowo, nagranie PJM, tekst ETR)


PFRON wersja podstawowa RGB 01


Drukuj