Strzelnica w powiecie 2022

Zdanie finansowane ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej

Dotacja celowa: 152 000,00 zł.

Całkowita wartość zadania: 190 000,00 zł.

Celem projektu są m.in.: rozwój sportu strzeleckiego w Polsce, zwiększenie dostępu do szkoleń strzeleckich, podniesienie atrakcyjności sportu strzeleckiego, kształtowanie i utrwalanie prawidłowych nawyków strzeleckich.

Wirtualna strzelnic powstała w Zespole Szkół nr 1 w Olkuszu.

Wirtualna strzelnica jest  multimedialnym, strzeleckim systemem szkolno-treningowym, opracowanym na potrzeby rynku cywilnego na bazie systemów wojskowych. Obiekt działa  w oparciu o tzw. wirtualną rzeczywistość przy wykorzystaniu laserowych symulatorów (replik) broni.

Z obiektu mogą korzystać nieodpłatnie uczniowie szkół oraz organizacje pozarządowe prowadzące działalność na rzecz obronności Państwa.


Drukuj