Wtorek, 16-07-2024
  • Flaga Unii Europejskiej
  • Flaga Polski

Czas na aktywizację (II)

Powiat Olkuski - Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu realizuje projekt niekonkurencyjny pod nazwą „Czas na aktywizację (II)", współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, w ramach programu „Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027", Priorytet 6.Fundusze europejskie dla rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego programu regionalnego, Działanie 6.1 Aktywizacja Zawodowa – projekty powiatowych urzędów pracy.

Czas na aktywizację (I)

Powiat Olkuski - Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu realizuje projekt niekonkurencyjny pod nazwą „Czas na aktywizację (I)", współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, w ramach programu „Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027", Priorytet 6.Fundusze europejskie dla rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego programu regionalnego, Działanie 6.1 Aktywizacja Zawodowa – projekty powiatowych urzędów pracy.

Kompleksowa termomodernizacja budynku CKZ nr 1 przy ulicy Legionów Polskich 1 w Olkuszu

Inwestycja realizowana w ramach projektu polega na przeprowadzeniu prac termomodernizacyjnych, zastosowaniu OZE fotowoltaika oraz modernizacji systemu oświetleniowego których optymalny zakres określono w audycie energetycznym sporządzonym zgodnie z Metodyką sporządzania audytów energetycznych dla budynków podlegających głębokiej modernizacji energetycznej w ramach RPO WM na lata 2014 2020.

Grant 1, edycja II

Efektem projektu ma być doposażenie szkół w nowoczesny sprzęt wspierający naukę zdalną

Logotyp Funduszy Europejskich

Grant 3

Celem grantu jest zniwelowanie u uczniów skutków postpandemicznych pandemii COVID-19 poprzez wielowymiarowe wsparcie szkół, w związku z zagrożeniem i skutkami pandemii COVID-19

grafika z ikoną "i" oznaczającą informację

Cyfrowy Powiat

Powiat otrzymał dofinansowanie w ramach Konkursu Grantowego „Cyfrowy Powiat”. Koncepcja realizacji grantu wpisuje się w cel V osi Rozwoju cyfrowego JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EUw szczególności wsparcie w zakresie realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej poprzez zwiększenie cyfryzacji instytucji samorządowej Powiatu Olkuskiego oraz jego jednostek organizacyjnych, a także zwiększenie cyberbezpieczeństwa.

Menu

Wróć do początku strony