Logotyp Funduszu UE, CPPC, Flagi UE i PL

Cyfrowy Powiat

Powiat otrzymał dofinansowanie w ramach Konkursu Grantowego „Cyfrowy Powiat”. Koncepcja realizacji grantu wpisuje się w cel V osi Rozwoju cyfrowego JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EUw szczególności wsparcie w zakresie realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej poprzez zwiększenie cyfryzacji instytucji samorządowej Powiatu Olkuskiego oraz jego jednostek organizacyjnych, a także zwiększenie cyberbezpieczeństwa.

Wysokość dofinansowania: 100 000,00 zł

Oś. V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na Lata 2014-2020

Pozyskane dofinansowanie pozwoli na rozwój infrastruktury informatycznej samorządu, wpływając na podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa oraz jakości wykonywania usług publicznych świadczonych na drodze teleinformatycznej. Celem projektu jest zwiększenie potencjału cyfrowego oraz zapewnienie cyberbezpieczeństwa systemom informatycznym. Efekty projektu zakładają poprawę jakości świadczonych e-usług publicznych w celu zaspokojenia potrzeb mieszkańców, wzrost poziomu cyberbezpieczeństwa systemów informatycznych, doposażenie Powiatu Olkuskiego i jego jednostek organizacyjnych w zasoby IT. Realizacja grantu przyczyni się również do ograniczenia negatywnych skutków społecznych oraz gospodarczych wywołanych przez pandemię COVID-19.

 


Drukuj