Ręka z plastrem i kroplą krwi

Akcje Honorowego Krwiodawstwa

Starostwo Powiatowe w Olkuszu wspólnie Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie organizuje cykliczne Akcje Honorowego Krwiodawstwa. Sprawdź szczegóły:

Kiedy

 

8 stycznia 2024 r.godz. 9:00 - 12:00

22 stycznia 2024 r.godz. 9:00 - 12:00

5 lutego 2024 r.godz. 9:00 - 12:00

19 lutego 2024 r.godz. 9:00 - 12:00

4 marca 2024 r., godz. 9:00 - 12:00

25 marca 2024 r., godz. 9:00 - 12:00

8 kwietnia 2024 r., godz. 9:00 - 12:00

22 kwietnia 2024 r., godz. 9:00 - 12:00

6 maja 2024 r.godz. 9:00 - 12:00

20 maja 2024 r.godz. 9:00 - 12:00

3 czerwca 2024 r.godz. 9:00 - 12:00

17 czerwca 2024 r.godz. 9:00 - 12:00

8 lipca 2024 r.godz. 9:00 - 12:00

22 lipca 2024 r.godz. 9:00 - 12:00

5 sierpnia 2024 r.godz. 9:00 - 12:00

19 sierpnia 2024 r.godz. 9:00 - 12:00

2 września 2024 r.godz. 9:00 - 12:00

16 września 2024 r.godz. 9:00 - 12:00

7 października 2024 r.godz. 9:00 - 12:00

21 października 2024 r.godz. 9:00 - 12:00

4 listopada 2024 r.godz. 9:00 - 12:00

18 listopada 2024 r.godz. 9:00 - 12:00

2 grudnia 2024 r.godz. 9:00 - 12:00

16 grudnia 2024 r.godz. 9:00 - 12:00

 

 

 

 


Gdzie

Krwiodawców zapraszamy do sali konferencyjnej (poziom 2) Starostwa Powiatowego w Olkuszu, przy ul. Mickiewicza 2.


Kto może oddać krew

Zgłaszający się do oddania krwi (18 – 65 lat) powinien posiadać przy sobie dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość i numer PESEL:

 • dowód osobisty,
 • legitymację studencką,
 • prawo jazdy,
 • paszport,
 • dawca wielokrotny – również legitymację Honorowego Dawcy Krwi.

Każdy, kto zgłasza się do oddania krwi powinien być zdrowy, wypoczęty, wyspany oraz po spożyciu lekkostrawnego i niskokalorycznego posiłku i wypiciu około 1,5 litra płynów w ciągu 24 godzin przed oddaniem krwi.

Kandydat na dawcę krwi musi posiadać nr PESEL oraz powinien posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie w stopniu, który umożliwi mu bez udziału osób trzecich samodzielne zrozumienie treści kwestionariusza i wypełnienie go. Kandydat na dawcę nie może być po spożyciu alkoholu minimum 24 godziny przed oddaniem krwi.

Oddawanie krwi jest zabiegiem całkowicie bezpiecznym dla Dawcy z uwagi na stosowanie w trakcie pobierania krwi wyłącznie sprzętu jednorazowego użytku. O wszelkich wątpliwościach dotyczących swojego zdrowia należy powiadomić lekarza kwalifikującego do oddania krwi, a także oddać mu osobiście wypełniony Kwestionariusz dla Krwiodawcy zawierający pytania o przeszłość chorobową oraz prowadzony tryb życia kwalifikowanego kandydata.

Osoby wykonujące takie zawody jak: pilot, maszynista, kierowca autobusu, operator dźwigu, oraz pracujące na wysokości, uprawiające wspinaczkę, głębokie nurkowanie mogą powrócić do tych zajęć nie wcześniej niż 12 godz. po oddaniu krwi.

Źródło: www.rckik.krakow.pl


 Kto nie może oddać krwi

 • Nie mogą oddawać krwi osoby, które chorowały na wirusowe zapalenie wątroby (tzw. żółtaczkę zakaźną), nosiciele wirusa HIV oraz chorzy na AIDS. Krwi nie pobiera się od narkomanów, od osób mających kontakty seksualne z wieloma partnerami lub partnerkami, szczególnie znanymi od niedawna.
 • Dawcami krwi nie powinni być osoby z aktywną lub przebytą poważną chorobą układu krążenia, układu nerwowego, układu pokarmowego, układu oddechowego, nerek, skóry (np. łuszczyca), układu immunologicznego, układu endokrynnego (np. cukrzyca, choroby tarczycy), tkanki łącznej.
 • Nie można oddawać krwi zażywając leki (poza antykoncepcją hormonalną i niektórymi lekami na nadciśnienie).
 • Dyskwalifikacją stałą objęci są kandydaci z chorobami krwi i układu krwiotwórczego, skłonnością do patologicznych krwawień, z nawracającymi omdleniami i napadami drgawkowymi, chorobami nowotworowymi, chorobami tropikalnymi, chorobami psychicznymi, chorobą alkoholową.
 • Nie kwalifikują się na krwiodawców osoby leczone ludzkim hormonem wzrostu, po przeszczepie rogówki, posiadające w rodzinie chorego na chorobę Creutzfeldta-Jakoba oraz przebywające powyżej pół roku w latach 01.01.1980 – 31.12.1996 w Wielkiej Brytanii, Francji i Irlandii.
 • Dyskwalifikacją czasową obejmuję się między innymi osoby, które miały kontakt z zakaźnie chorym lub przebyły ostrą chorobę zakaźną, po szczepieniach ochronnych, w ciąży, po porodzie, w trakcie miesiączki i okresie okołomiesiączkowym, po leczeniu stomatologicznym.
 • Nie można oddawać krwi w ciągu 6 miesięcy po zabiegu operacyjnym, po przetoczeniu krwi, po wykonaniu tatuażu, przekłuciu różnych części ciała, akupunkturze, depilacji kosmetycznej, zabiegach diagnostycznych (np. gastroskopii), a także po pobycie w zakładzie karnym. Twoja krew zostanie zbadana, aby stwierdzić, czy nie jesteś zakażony/a kiłą, HIV, żółtaczką zakaźną B lub C. Jeśli test wypadnie dodatnio, nie zostanie przetoczona. Jednak przy każdej infekcji pomiędzy momentem zakażenia i chwilą, gdy staje się możliwe wykrycie go drogą badań laboratoryjnych, upływa pewien czas. W tym okresie w żadnym przypadku nie wolno oddawać krwi, ponieważ może być źródłem zakażenia, chociaż testy laboratoryjne są jeszcze ujemne. Nie oddawaj więc krwi, jeżeli przez ryzykowne kontakty lub zachowania naraziłeś/aś się na niebezpieczeństwo.
 • Po pobycie w krajach krajach, w których występują ogniska endemiczne chorób tropikalnych – aktualna lista znajduje się na stronie www w zakładce „Aktualności” Aktualna sytuacja epidemiologiczna.  

Liczymy na Twoją uczciwość i prawdomówność.

Źródło: www.rckik.krakow.pl


Drukuj