Wydział Architektury i Budownictwa

Zapoznaj się ze szczegółowymi informacjami na temat Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Olkuszu.

Sprawdź:


Pamiętaj, że aby skutecznie załatwić swoją sprawę w Starostwie Powiatowym w Olkuszu dokumenty musisz złożyć osobiście lub w formie elektronicznej przez dedykowaną platformę. Nie wysyłaj swoich dokumentów mailem! Zapoznaj się ze szczegółowymi informacjami na temat metod dostarczania dokumentów do Starostwa Powiatowego w Olkuszu.


Wydział Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Olkuszu

Lokalizacja: 32-300 Olkusz, ul. Mickiewicza 2, (poziom 0), pokoje: 111, 113, 115, 116
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Dyrektor Wydziału

Kamil Barczyk

tel.: 32 647 88 66
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

zakres obowiązków:

 • Sporządzanie decyzji, postanowień, zaświadczeń i pism w postępowaniach i sprawach administracyjnych należących do właściwości Starosty, na podstawie udzielonego upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Starosty,
 • Nadzór i kontrola nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego w zakresie:
  • Zgodności zagospodarowania terenu z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego oraz wymaganiami ochrony środowiska,
  • Zapewnienia warunków bezpieczeństwa ludzi i mienia w rozwiązaniach przyjętych w projektach budowlanych,
  • Zgodności rozwiązań architektoniczno - budowlanych z przepisami techniczno - budowlanymi, obowiązującymi polskimi normami oraz zasadami wiedzy technicznej,
  • Właściwego wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
 • Opiniowanie wojewódzkich planów zagospodarowania przestrzennego
  oraz uzgadnianie gminnych projektów planów zagospodarowania przestrzennego,
 • Prowadzenie spraw związanych z udzieleniem bądź odmową zgody na odstępstwo od przepisów techniczno – budowlanych,
 • Przygotowywanie pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego,
 • Opiniowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego gmin i województwa,
 • Potwierdzanie spełnienia wymagań samodzielnego lokalu mieszkalnego dla celów ustanowienia odrębnej własności lokali,
 • Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,

Z-ca Dyrektora Wydziału

Angelika Bałazy

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
pokój 113


Pracownicy Wydziału

pokój 113

tel.: 32 647 88 46

Agnieszka Bielach
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Monika Bigaj - Romańska
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Robert Stopa
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

pokój 115

tel.: 32 643 00 70

Marta Piątek
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Anna Curyło-Kaliś
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

pokój 116

tel.: 32 647 88 16

Magdalena Klich
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 


Aneta Jankowska
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 


Szczegółowy zakres działania Wydziału Architektury i Budownictwa

 •  nadzór i kontrola nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego w zakresie:
  • zgodności zagospodarowania terenu z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego oraz wymaganiami ochrony środowiska,
  • zapewnienia warunków bezpieczeństwa ludzi i mienia w rozwiązaniach przyjętych w projektach budowlanych,
  • zgodności rozwiązań architektoniczno - budowlanych z przepisami techniczno - budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej,
  • właściwego wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.
 • prowadzenie całości spraw związanych z wydawaniem decyzji administracyjnych i przyjmowaniem zgłoszeń w sprawach określonych przez prawo budowlane, należących do właściwości Starosty,
 • prowadzenie spraw związanych z udzieleniem bądź odmową zgody na odstępstwo od przepisów techniczno – budowlanych,
 • przygotowywanie pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego,
 • opiniowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego gmin i województwa,
 • potwierdzanie spełnienia wymagań samodzielnego lokalu mieszkalnego dla celów ustanowienia odrębnej własności lokali,
 • prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,
 • inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.

 


Drukuj