Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej

Zapoznaj się ze szczegółowymi informacjami na temat Wydziału Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Starostwa Powiatowego w Olkuszu.

Sprawdź:


Pamiętaj, że aby skutecznie załatwić swoją sprawę w Starostwie Powiatowym w Olkuszu dokumenty musisz złożyć osobiście lub w formie elektronicznej przez dedykowaną platformę. Nie wysyłaj swoich dokumentów mailem! Zapoznaj się ze szczegółowymi informacjami na temat metod dostarczania dokumentów do Starostwa Powiatowego w Olkuszu.


Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Starostwa Powiatowego w Olkuszu

Lokalizacja: 32-300 Olkusz, ul. Mickiewicza 2, (poziom II), pokój: 307, 308, 309,
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Dyrektor Wydziału

Dyrektor Joanna Szatan-Kenderow

tel.: 32 647 88 50
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Pracownicy Wydziału

Iwona Piekoszewska

tel.: 32 643 10 38
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

zakres obowiązków: 

 • prowadzenie ewidencji szkół i placówek oświatowych niepublicznych
 • przygotowanie i prowadzenie dokumentacji prac Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminów dla nauczycieli na stopień nauczyciela mianowanego
 • prowadzenie ewidencji wycieczek zagranicznych
 • prowadzenie ewidencji uczniowskich klubów sportowych
 • prowadzenie ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszeń i nie prowadzących działalności gospodarczej
 • obsługa prac komisji ds. przyznawania nagród Starosty Olkuskiego dla najlepszych sportowców, opiekunów i trenerów powiatu olkuskiego i animatorów turystyki

Magdalena Medyńska

tel.: 32 643 10 38
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

zakres obowiązków: 

 • przygotowanie skierowań dla uczniów do szkół specjalnych i prowadzenie postępowań kwalifikujących uczniów do ośrodków szkolno-wychowawczych
 • przygotowanie skierowań dla nieletnich do Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych
 • obsługa prac komisji do spraw przyznawania nagród Starosty Olkuskiego laureatów i finalistów konkursów, turniejów, olimpiad przedmiotowych, konkursów artystycznych, literackich oraz ich opiekunów
 • prowadzenie procedur związanych z wydawaniem legitymacji i zaświadczeń społecznym opiekunom zabytków

Aleksandra Pacia

tel.: 32 643 10 38
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

zakres obowiązków: 

 • rozliczanie pomocy finansowej przyznanej Powiatowi Olkuskiemu na cele oświatowe przez inne jst
 • przygotowanie projektów porozumień z innymi jst. w zakresie ponoszenia kosztów pracowników związkowych zwolnionych ze świadczenia stosunku pracy i ich rozliczanie.
 • przygotowanie i prowadzenie dokumentacji dotyczącej dotowania niepublicznych szkół i placówek oświatowych i innych zadań powiatowych realizowanych przez osoby prawne i fizyczne.

Kierownik Referatu Obsługi Jednostek Oświatowych

p. o. Kierownika Danuta Hat

tel.: 32 647 88 55
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Pracownicy Referatu Obsługi Jednostek Oświatowych

Aneta Furman

tel.: 32 647 88 55
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

zakres obowiązków: 

 • prowadzenie obsługi finansowo-księgowej w zakresie dochodów i wydatków dla II Liceum Ogólnokształcącego w Olkuszu oraz Zespołu Szkół Nr 4 w Olkuszu
 • prowadzenie obsługi finansowo-księgowej w zakresie dochodów  dla Zespołu Szkół nr 3 oraz IV Liceum Ogólnokształcącego.

Magdalena Swędzioł-Skowron

tel.: 32 647 88 55
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

zakres obowiązków: 

 • prowadzenie obsługi finansowo-księgowej w zakresie dochodów i wydatków dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Olkuszu oraz Zespołu Placówek Oświatowych w Olkuszu
 • prowadzenie obsługi finansowo-księgowej w zakresie wydatków dla Zespołu Szkół nr 3 w Olkuszu.

Aneta Sroka

tel.: 32 647 88 55
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

zakres obowiązków: 

 • prowadzenie obsługi finansowo-księgowej w zakresie dochodów i wydatków dla Zespołu Szkół Specjalnych oraz Zespołu Szkół Nr 1 w Olkuszu

Katarzyna Adamska

tel.: 32 647 88 55
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

zakres obowiązków: 

 • prowadzenie obsługi finansowo-księgowej w zakresie dochodów i wydatków dla I Liceum Ogólnokształcącego w Olkuszu oraz Zespołu Szkół w Wolbromiu
 • prowadzenie obsługi finansowo-księgowej w zakresie wydatków dla IV Liceum Ogólnokształcącego w Olkuszu

Sylwia Bąchór

tel.: 32 647 87 75
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

zakres obowiązków: 

 • prowadzenie obsługi w zakresie płacowym dla Zespołu Szkół Nr 3 w Olkuszu oraz Zespołu Szkół w Wolbromiu

Anna Golec

tel.: 32 647 87 75
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

zakres obowiązków: 

 • prowadzenie obsługi w zakresie płacowym dla I Liceum Ogólnokształcącego w Olkuszu, Zespołu Placówek Oświatowych Olkuszu oraz Zespołu Szkół Specjalnych w Olkuszu

Anna Orkisz

tel.: 32 647 87 75
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

zakres obowiązków: 

 • prowadzenie obsługi w zakresie płacowym dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Olkuszu oraz Zespołu Szkół Nr 1 w Olkuszu

Anna Nowak

tel.: 32 647 87 75
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

zakres obowiązków: 

 • prowadzenie obsługi w zakresie płacowym dla II Liceum Ogólnokształcącego w Olkuszu, IV Liceum Ogólnokształcącego w Olkuszu oraz Zespołu Szkół Nr 4 w Olkuszu

Biuro Projektów

Lokalizacja: 32-300 Olkusz, ul. Fr. Nullo, (parter),
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel.: 32 643 06 92


Pracownicy Biura Projektów

Joanna Karkos

zakres obowiązków: 

 • obsługa projektu „Inwestujemy w zawodowców – rozwój kształcenia zawodowego w Powiecie Olkuskim II”
 • obsługa projektu „Małopolska Chmura Edukacyjna w Powiecie Olkuskim, edycja III”

Szczegółowy zakres działania Wydziału Edukacji, Kultury i Kultury Fizyczne

 • W zakresie realizowania zadań związanych z zapewnieniem warunków organizacyjnych działania szkół i placówek oświatowych:
  • prowadzenie wspólnej obsługi finansowej szkół i placówek oświatowych z całym zakresem rachunkowości i sprawozdawczości,
  • prowadzenie spraw związanych z uzgadnianiem i zatwierdzaniem arkuszy organizacyjnych szkółi placówek oświatowych, 
  • nadzór i kontrola realizacji zadań w szkołach i placówkach oświatowych wynikających z ich arkuszy organizacyjnych z zakresu organu prowadzącego, 
  • przygotowanie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Olkuskiego za poprzedni rok szkolny,
  • prowadzenie analizy ponoszonych wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w roku budżetowym i przygotowanie rocznego sprawozdania z tej analizy, 
  • prowadzenie procedury konkursowej na stanowiska dyrektorów szkół, 
  • prowadzenie postępowania wynikającego z procedury powierzenia i odwołania ze stanowisk dyrektorów szkół, 
  • prowadzenie i obsługa procedury prac komisji egzaminacyjnych w związku z awansem zawodowym nauczycieli na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, 
  • opracowywanie projektu sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Olkuski oraz przygotowanie i prowadzenie postępowań wynikających ze zmian w sieci, 
  • przygotowywanie opinii w sprawie powoływania i odwoływania wicedyrektorów i innych osób funkcyjnych szkołach i placówkach oświatowych, 
  • prowadzenieelektronicznego naboru uczniów do szkół, 
  • prowadzenie akt osobowych dyrektorów szkół i placówek oświatowych, 
  • przygotowanie skierowań dla uczniów do szkół specjalnych i prowadzenie postępowań kwalifikujących uczniów do ośrodków szkolno-wychowawczych, 
  • koordynacja organizacji nauczania indywidualnegozajęć rewalidacyjnych oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 
 • W zakresie przygotowywania porozumień tematycznych, decyzji, projektów uchwał:
  • przygotowanie projektów porozumień z innymi jst. w zakresie związanym z oświatą i wychowaniem oraz edukacyjną opieką wychowawcza i ich rozliczanie, 
  • opracowanie decyzji w sprawach stopni awansu zawodowego nauczycieli,
  • przygotowywanie tematycznych projektów uchwał na podstawie przepisów ustawy Karta Nauczyciela, ustawy prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty i innych ustaw, 
  • przygotowywanie projektów uchwał wynikających z rozporządzeń MEN, 
  • przygotowanie tematycznych projektów uchwał i zarządzeń wynikających z przepisów aktów prawnych o sporcie i kulturze, 
  • przygotowywanie projektów uchwał wynikających z rozporządzeń właściwego ministra do spraw oświaty i wychowania oraz innych rozporządzeń związanych z oświatą szkolną i pozaszkolną. 
 • W zakresie  zadań w  stosunku do niepublicznych szkół i placówek oświatowych: 
  • prowadzenie ewidencji niepublicznych szkół i placówek oświatowych, 
  • przyjmowanie i sprawdzanie wniosków dotyczących wpisu do ewidencji niepublicznych szkół i placówek oświatowych,
  • opracowanie decyzji o wpisie bądź odmowy wpisu jednostki do ewidencji niepublicznych szkół i placówek oświatowych, 
  • prowadzenie obsługi dotowania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych. 
 • Inne zadania:
  • prowadzenie Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych, 
  • prowadzenie, weryfikacja i sprawdzanie lokalnej bazy danych Systemu Informacji Oświatowej (SIO), 
  • przygotowywanie wniosków do uruchomienia środków finansowych z rezerwy MEN w celu zwiększenia subwencji oświatowej dla Powiatu Olkuskiego, 
  • obsługa prac Komisji ds. Mieszkaniowych Rady Powiatu w Olkuszu, 
  • obsługa prac komisji ds. przyznawania nagród Starosty Olkuskiego dla nauczycieli szkół za szczególne osiągnięcia dydaktyczno  wychowawcze, 
  • współpraca z Ministerstwem Edukacji Narodowej, 
  • współpraca z Kuratorium Oświaty w Krakowie,
  • współdziałanie z instytucjami i stowarzyszeniami mające na celu dobro oświaty olkuskiej, 
  • prowadzenie ewidencji zagranicznych wycieczek szkolnych,
  • przyjmowanie zgłoszeń wypadków w szkołach,
  • przygotowanie wniosków iobsługa projektów z udziałem środków unijnych, budżetu państwa z działu oświata i wychowanie. 
  • Koordynacja zadań związanych z prowadzeniem powiatowych i gminnychinstytucji kultury: 
   • Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olkuszu, 
   • Galeria Sztuki Współczesnej BiuroWystaw Artystycznych w Olkuszu. 
 • Koordynowanie i pomoc w organizowaniu działalności  kulturalnej: 
  • opracowanie planu imprez kulturalnych na poszczególne lata budżetowe, 
  • podejmowanie działań zapewniających rozwój twórczości artystycznej, otaczanie opieką amatorskiego ruchu artystycznego,
  • ustalanie założeń programowo-artystycznych imprez kulturalnych o zasięgu powiatowym oraz nadzorowanie ich organizacji (m. in. Powiatowy Festiwal Kultury, Powiatowy Konkurs Recytatorski), 
  • współdziałanie z miejskimi i gminnymi ośrodkami kultury oraz szkołami worganizowaniu imprez artystycznych i uroczystości o zasięgu powiatowym, 
  • organizowanie wyjazdów zespołów reprezentujących powiat na imprezy wojewódzkie, regionalne i ogólnopolskie i ich rozliczanie, 
  • współredagowanie publikacji dotyczących imprez kulturalnych, ośrodków kultury, muzeów województwa małopolskiego, 
  • obsługa prac komisji do spraw przyznawania nagród Starosty Olkuskiego laureatów i finalistów konkursów, turniejów, olimpiad przedmiotowych, konkursów artystycznych, literackich oraz ich opiekunów, 
  • prowadzenie procedur związanych z wydawaniem legitymacji i zaświadczeń społecznym opiekunom zabytków. 
 • W zakresie dotyczącym kultury fizycznej:
  • prowadzenie ewidencji uczniowskich klubów sportowych,
  • prowadzenie ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszeń i nie prowadzących działalności gospodarczej,
  • przygotowywanie decyzji o wpisie lub odmowie wpisu do ewidencji klubów sportowych,
  • organizacja współzawodnictwa wynikającego z kalendarza szkolnego związku sportowego dla poszczególnych dyscyplin sportowych,
  • organizowanie wyjazdów młodzieży szkolnej na zawody okręgowe, wojewódzki, ogólnopolskie,
  • rozliczanie zawodów i imprez sportowych, oraz wyjazdów na nie, 
  • obsługa prac komisji ds. przyznawania nagród Starosty Olkuskiego dla najlepszych sportowców, opiekunów i trenerów powiatu olkuskiego i animatorów turystyki, 
  • współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i klubami sportowymi oraz wspieranie szkół prowadzących wymiany partnerskie, 
  • organizowanie imprez turystycznych we współdziałaniu ze szkołami i organizacjami turystycznymi.  

 


Drukuj