Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru

Zapoznaj się ze szczegółowymi informacjami na temat Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Olkuszu.

Sprawdź:


Pamiętaj, że aby skutecznie załatwić swoją sprawę w Starostwie Powiatowym w Olkuszu dokumenty musisz złożyć osobiście lub w formie elektronicznej przez dedykowaną platformę. Nie wysyłaj swoich dokumentów mailem! Zapoznaj się ze szczegółowymi informacjami na temat metod dostarczania dokumentów do Starostwa Powiatowego w Olkuszu.


Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Olkuszu

Lokalizacja: 32-300 Olkusz, ul. Mickiewicza 2, (poziom 1), pokój: 102, 103, 104, 107
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Dyrektor Wydziału

Renata Marchajska

tel.: 32 647 67 00
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Kierownik Referatu Ewidencji Gruntów i Budynków

Beata Kwartnik

tel.: 32 647 66 40
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

zakres obowiązków: 

 • nadzór nad prowadzeniem spraw związanych z Referatem Ewidencji Gruntów i Budynków

Pracownicy Referatu Ewidencji Gruntów i Budynków

Danuta Pasich

tel.: 32 647-66-30
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

zakres obowiązków: 

 • aktualizacja informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków – w zakresie obszarowym obręb Olkusz
 • prowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów

Monika Haberka

tel.: 32 647 66 40
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

zakres obowiązków: 

 • aktualizacja informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków – w zakresie obszarowym jednostki ewidencyjnej Gmina Klucze

Edyta Makowska

tel.: 32 647 66 40
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

zakres obowiązków: 

 • aktualizacja informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków – w zakresie obszarowym jednostek ewidencyjnych: Gmina  Bolesław i Gmina Bukowno

Agnieszka Kiełtyka

tel.: 32 647-66-30
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

zakres obowiązków: 

 • aktualizacja informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków – w zakresie obszarowym jednostki ewidencyjnej Gmina Olkusz

Magdalena Ogórek

tel.: 32 645-48-21
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

zakres obowiązków: 

 • aktualizacja informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków – w zakresie obszarowym: gmina Trzyciąż, obręb Pomorzany jednostka ewidencyjna Olkusz i obręb Skalskie jednostka ewidencyjna Olkusz


 

Pracownicy Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Katarzyna Mucha

tel.: 32 645 48 20
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

zakres obowiązków: 

 • weryfikacja przekazanych wyników zgłoszonych prac geodezyjnych
 • prowadzenie narad koordynacyjnych

Agnieszka Czarnecka

tel.: 32 645 48 20
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

zakres obowiązków: 

 • obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych
 • obsługa portalu geodety

Małgorzata Rosół

tel.: 32 645 48 20
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

zakres obowiązków: 

 • weryfikacja przekazanych wyników zgłoszonych prac geodezyjnych

Aleksandra Kania

tel.: 32 645 48 20
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

zakres obowiązków: 

 • weryfikacja przekazanych wyników zgłoszonych prac geodezyjny

Justyna Dubińska

tel.: 32 647 87 91
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

zakres obowiązków: 

 • weryfikacja przekazanych wyników zgłoszonych prac geodezyjny

Joanna Piątek

tel.: 32 647 87 91
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

zakres obowiązków: 

 • weryfikacja przekazanych wyników zgłoszonych prac geodezyjnych

Mariola Ciuła

tel.: 32 647 87 91
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

zakres obowiązków: 

 • weryfikacja przekazanych wyników zgłoszonych prac geodezyjnych.

Mariusz Zacłona

tel.: 32 647 87 91
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

zakres obowiązków: 

 • obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych
 • obsługa portalu geodety
 • prowadzenie spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych na zadania dotyczące działań Wydziału GKiK.

Ewa Frączek

tel.: 32 645 48 18
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

zakres obowiązków: 

 • obsługa interesantów i realizacja wniosków w zakresie:
  • udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym ewidencji gruntów i budynków podmiotom publicznym.
  • udostępniania materiałów z powiatowego zasobu geodezyjnego, wypisów  i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków

Łukasz Jurga

tel.: 32 645 48 18
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

zakres obowiązków: 

 • obsługa interesantów i realizacja wniosków w zakresie:
  • udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym ewidencji gruntów i budynków podmiotom publicznym.
  • udostępniania materiałów z powiatowego zasobu geodezyjnego, wypisów  i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków

Aleksandra Kocjan

tel.: 32 645 48 18
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

zakres obowiązków: 

 • obsługa interesantów i realizacja wniosków w zakresie:
  • udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym ewidencji gruntów i budynków podmiotom publicznym.
  • udostępniania materiałów z powiatowego zasobu geodezyjnego, wypisów  i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków

Beata Chwast

tel.: 32 645 48 18
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

zakres obowiązków: 

 • pomoc administracyjna w Wydziale GKiK


Szczegółowy zakres działania Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru

 • prowadzenie ewidencji gruntów i budynków dla jednostek ewidencyjnych: Bolesław, Bukowno, Klucze, Olkusz miasto, Olkusz gmina, Trzyciąż z wyłączeniem Miasta i Gminy Wolbrom
 • wydawanie zaświadczeń z ewidencji gruntów i budynków
 • prowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów
 • udostępnianie zbiorów danych i wyciągów z rejestru cen nieruchomości, podmiotom uprawnionym
 • gromadzenie i aktualizacja informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków
 • zawiadamianie organów podatkowych w przypadku zmiany danych mających znaczenie dla wymiaru podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego
 • zawiadamianie wydziału ksiąg wieczystych właściwego miejscowo sądu rejonowego
 • przeprowadzanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków
 • przeprowadzanie aktualizacji ewidencji gruntów i budynków
 • prowadzenie spraw związanych z podziałem na obręby i określaniem ich granic
 • udostępnianie informacji zawartych w operacie ewidencyjnym min. w postaci: wypisów z rejestrów, wyrysów z mapy ewidencyjnej
 • prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
 • prowadzenie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, w tym powiatowej bazy danych „GESUT”
 • zakładanie bazy danych geodezyjnych osnów szczegółowych
 • ochrona znaków geodezyjnych
 • tworzenie, prowadzenie i udostępnianie standardowych opracowań kartograficznych co najmniej w jednej ze skal 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000, poprzez:
  • sporządzanie i udostępnianie mapy ewidencyjnej
  • sporządzanie i udostępnianie mapy zasadniczej
 • weryfikacja przekazanych wyników zgłoszonych prac geodezyjnych
 • na wniosek zainteresowanych udostępnianie kopii materiałów z zasobu.

 


Drukuj