Zarząd Powiatu


Informacje

Zarząd Powiatu – jest organem wykonawczym powiatu. W skład Zarządu Powiatu wchodzą:

  • Starosta jako jego przewodniczący,
  • Wicestarosta
  • pozostali członkowie.

Rada Powiatu wybiera Starostę bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady, w głosowaniu tajnym, a ponadto wybiera Wicestarostę oraz pozostałych członków zarządu na wniosek Starosty zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady, w głosowaniu tajnym.


Kompetencje Zarządu Powiatu

Zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym Zarząd Powiatu wykonuje uchwały Rady Powiatu i zadania powiatu określone przepisami prawa, do których w szczególności należy:

  • przygotowywanie projektów uchwał rady;
  • wykonywanie uchwał rady;
  • opracowywanie programów rozwoju w trybie określonym w przepisach o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;
  • gospodarowanie mieniem powiatu;
  • wykonywanie budżetu powiatu;
  • zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych powiatu;
  • uchwalanie regulaminu organizacyjnego starostwa powiatowego.

W realizacji zadań Zarząd Powiatu podlega wyłącznie Radzie Powiatu.


Biuro Zarządu Powiatu Olkuskiego

Adres

Olkusz (32-300), ul. Mickiewicza 2, I piętro, pokój 205

tel.: +48 32 647 88 60
tel.: +48 32 643 01 77
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kierownik

Sylwia Żydzik

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pracownicy

Małgorzata Kucyper

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 


Drukuj