Wtorek, 16-07-2024
  • Flaga Unii Europejskiej
  • Flaga Polski

ZGŁOSZENIA PRAC GEODEZYJNYCH

Potrzebujesz zrealizować prace geodezyjne lub kartograficzne? Sprawdź, jak dokonać zgłoszenia tych prac.

Uzyskaj informacje ze zbioru danych ewidencji gruntów i budynków

Chcesz pozyskać informacje ze zbioru danych ewidencji gruntów i budynków dotyczące:

  • działek ewidencyjnych w zakresie ich identyfikatorów i geometrii
  • budynków w zakresie ich identyfikatorów, geometrii i rodzaju według Klasyfikacji Środków Trwałych

położonych na terenie Powiatu Olkuskiego (z wyłączeniem Miasta i Gminy Wolbrom) - sprawdź, jak to zrobić.

Wydawanie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków

Potrzebujesz dokumentu dotyczącego nieruchomości? Uzyskaj wypis z rejestru gruntów, wyrys z mapy ewidencyjnej, wypis z rejestru lokali, wypis z wykazu działek ewidencyjnych, wypis z wykazu podmiotów ujawnionych w bazie danych EGiB, uproszczony wypis z rejestru gruntów.

Udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Potrzebujesz map lub innych materiałów geodezyjnych lub kartograficznych? Sprawdź, jak uzyskać materiały geodezyjne i kartograficzne.

Uzyskaj informacje ze zbioru danych szczegółowych osnów geodezyjnych

Chcesz pozyskać informacje ze zbioru danych szczegółowych osnów geodezyjnych położonych na terenie Powiatu Olkuskiego (z wyłączeniem Miasta i Gminy Wolbrom) - sprawdź, jak to zrobić.

Menu

Wróć do początku strony