Dokonaj opłaty

Chcesz dokonać opłaty? Sprawdź jakie masz możliwości. Sprawdź na jaki nr konta powinieneś dokonać opłaty

Przelewem na koto bankowe.

 • Opłaty za:
  • Wieczyste użytkowanie,
  • Zarząd,
  • Przekształcenie i dzierżawa gruntów Skarbu Państwa i Powiatu,
  • Opłaty komunikacyjne (w tym opłaty ewidencyjne), prawo jazdy, świadectwo kwalifikacyjne,
  • Dziennik budowy,
  • Karta parkingowa,
  • Karta wędkarska,
  • Opłata za korzystanie z zasobu geodezyjnego

Wyślij przelew na konto:

Santander Bank Polska S.A.   60 1090 1665 0000 0001 4685 4224

 • Opłata skarbowa:

Wyślij przelew na konto:

Bank Pekao SA 32 1240 2294 1111 0010 2264 9530 (Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu, ul. Rynek 1, 32-300 Olkusz)


 W kasie Starostwa Powiatowego w Olkuszu

 • poniedziałek w godzinach od 7:15 do 16:30,
 • od wtorku do piątku w godzinach od 7:15-14:30

przerwy w obsłudze kasy w godzinach: od 11:00 do 11:15 oraz od 13:30 do 13:45

Kasa znajduje się:

 • w budynku głównym Starostwa Powiatowego w Olkuszu przy ul. Mickiewicza 2  (poziom 0),
 • w budynku Wydziału Komunikacji i Transportu przy Al. 1000-lecia 1a (poziom 0)

Drukuj