Opublikuj swój materiał na stronie Starostwa Powiatowego w Olkuszu

Masz ważny komunikat, ciekawą informację, którą chcesz podzielić się z mieszkańcami powiatu olkuskiego? Prześlij nam swój materiał. Pamiętaj jednak aby przygotować go w odpowiedni sposób. Przeczytaj jak to zrobić.

Odpowiadamy za jakość i dostępność usług publicznych. Od tego jakiego języka używamy zależy czy zostaniemy zrozumiani. Nam zależy! Dlatego zebraliśmy poniżej informacje w jaki sposób tworzymy swoje komunikaty, żeby były zrozumiałe i dostępne. Jeśli chcesz abyśmy opublikowali Twoją informację na stronie Starostwa Powiatowego w Olkuszu, przeczytaj jak ją przygotować:

Zadbaj o język komunikatu

Pamiętaj aby przy tworzeniu komunikatu, używać zrozumiałego języka, zgodnie ze standardem prostego języka („plain language”) i zasadami poprawnej polszczyzny:

 • Używaj krótkich zdań. Najlepiej aby nie składały się z więcej niż 15 - 20 słów. Unikaj zdań wielokrotnie złożonych.
 • Myśl o odbiorcy, przyjmij jego perspektywę. Unikaj specjalistycznego słownictwa, żargonu technicznego i kancelaryzmów. Tekst taki może być niezrozumiały dla twojego odbiorcy. Jeśli nie możesz zrezygnować ze specjalistycznej terminologii, staraj się trudne słowa wyjaśnić w tekście lub przypisach. To samo tyczy się skrótów. Unikaj ich. Jeśli zdecydujesz się na ich użycie, przy pierwszym zastosowaniu skrótu w tekście podaj jego rozwinięcie.
 • Nie cytuj aktów prawnych w tekście. Możesz odwołania do nich podać w przypisach.
 • Unikaj wielosłowia. Nie pisz o pisaniu.
 • Stosuj naturalny szyk zdania: najpierw rzeczownik, a dopiero potem czasownik.
 • Unikaj strony biernej: konstrukcji typu: być / zostać + imiesłów przymiotnikowy
 • Unikaj imiesłowów, które kończą się na -ąc, -ący, - ąca, -ące
 • Unikaj rzeczowników odczasownikowych, które kończą się na –anie, -enie, -cie. Łączą się z nimi zwroty: w razie (…), z powodu (…), na skutek (…), w celu (…), dlatego staraj się ich nie używać.
 • Unikaj nieosobowych form czasownika, które kończą się na –no, -to.
 • Pisz do ludzi, często używaj form osobowych. Do odbiorcy zwracaj się bezpośrednio i pisz o swojej instytucji „my”.
 • Sprawdź poprawność ortograficzną i gramatyczną twojego tekstu.

Zaplanuj poprawną strukturę dokumentu

Przed napisaniem informacji zastanów się nad jej logicznym porządkiem.

 • Twój komunikat musi składać się z kilku elementów:
  • Tytułu komunikatu. Powinien być możliwie krótki, ale musi informować o tym czego dotyczy tekst.
  • Komunikatu głównego. Tworzymy go według zasady „odwróconej piramidy”. Pierwszy akapit zawiera najważniejsze informacje (kto, co, kiedy i gdzie). Kolejne akapity powinny zawierać rozwinięcie informacji od najważniejszych do najmniej istotnych.
  • Grafiki. Grafiki nie mogą mieć rozmiaru większego niż 10 MB. Jeśli przesyłasz ich kilka, wskaż tą, która ma być główną ilustracją materiału. Powinno to być zdjęcie lub ilustracja odnosząca się do treści komunikatu. Wykorzystamy ją aby przyciągnąć uwagę do twojej informacji. Powinna mieć rozmiar 1280 x720 pixeli, w innym przypadku może nie wyświetlać się poprawnie. Do grafiki dołącz tekst alternatywny (słowny opis co lub kto znajduje się na grafice). Jeśli przesyłasz nam więcej niż jedna grafikę, każda z nich musi mieć swój opis alternatywny.
 • Używaj nagłówków i śródtytułów, które uporządkują strukturę tekstu i pozwolą odbiorcy szybko zorientować się, w której jest sekcji i czego ona dotyczy. Z pomocą przyjdzie Ci narzędzie „Style” w twoim edytorze tekstu.
 • Stosuj listy (wyliczenia), jeżeli wymieniasz więcej niż trzy elementy. Listy numerowane jeśli ważna jest kolejność wymienianych elementów, nienumerowane jeśli kolejność nie ma znaczenia.

Wyślij nam swój komunikat

Jeśli jesteś pewien, że przygotowana przez ciebie informacja odpowiada naszym standardom publikowanych informacji, wyślij ją do nas w wersji dostępnej cyfrowo na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Oczekuj na publikację

Ze względu na specyfikę i dużą ilość materiałów, które publikujemy na naszej stronie internetowej, nie możemy zagwarantować Ci, że każdy przesłany materiał zostanie opublikowany. O publikacji powiadomimy Cię mailowo, przesyłając link do twojej treści na nasze stronie.


Drukuj